• (028) 3822 0590, 3829 2399
YÊU CẦU CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CARD MÀN HÌNH – DRIVER TƯƠNG THÍCH SẢN PHẨM AUTODESK
01/12 2023

TD&T Tân Đức - Autodesk

Card màn hình và Drivers được liệt trên trang này đã được các nhà cung cấp Card màn hình hoặc nhóm sản phẩm Autodek thử nghiệm, kết quả đã được nhóm sản phẩm Autodesk xem xét. Các cuộc kiểm tra xác minh rằng phần cứng hỗ trợ các tính năng của sản phẩm. Các Card màn hình và Drivers không được liệt kê có thể vẫn hoạt động với sản phẩm nhưng Autodesk vẫn chưa nhận được hoặc chưa xác minh kết quả kiểm tra.

Thông tin phần cứng Card màn hình và Drivers đã được kiểm tra cho danh sách sản phẩm dưới đây:

TD&T Tân Đức - Autodesk

Vui lòng truy cập link https://www.autodesk.com/support/system-requirements/certified-graphics-hardware

Hướng dẫn cách tìm kiếm:

Bước 1: Click chọn đúng sản phẩm yêu cầu (Ví dụ: Autocad)

TD&T Tân Đức - Autodesk

Bước 2: Chọn phiên bản, hệ điều hành, thông tinh hãng Card màn hình.

TD&T Tân Đức - Autodesk

Bước 3: Tìm đúng thông tin Card màn hình và Download Drivers.

TD&T Tân Đức - Autodesk

Nếu có thắc mắc nào bạn có thể liên hệ Tân Đức TD&T hoặc cũng có thể gửi email trực tiếp Autodesk qua mail autodesk.certification@autodesk.com.

Nguồn: Tân Đức

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.