• (028) 3822 0590, 3829 2399
VERITAS BACKUP FEATURE
VERITAS BACKUP FEATURE

Veritas NetBackup sao lưu và bảo vệ dữ liệu với cấu trúc cấp doanh nghiệp. Chạy trong nền, hệ thống thực hiện công việc của nó một cách lặng lẽ và không cản trở năng suất chung của công ty. Phần mềm được thiết kế để hoạt động với nhiều loại hệ điều hành và thiết lập khác nhau, làm cho nó trở thành lựa chọn rất phổ biến cho các doanh nghiệp và tổ chức nhỏ đến lớn.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.