• (028) 3822 0590, 3829 2399
3D FOR THE EDUCATION INDUSTRY
3D FOR THE EDUCATION INDUSTRY

Phần mềm, chương trình giảng dạy và bài học 3D tích hợp giúp phát triển thiết kế dễ học, dễ dạy và thú vị để sử dụng. Các giải pháp in 3D của chúng tôi giúp sinh viên thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng thiết kế sản phẩm của họ.

Chi tiết
Acronis Backu
Acronis Backu

Acronis Backup Standard; Acronis Backup Advanced; Acronis true image; Acronis Access; Acronis Access Advanced; Acronis Access Connect; Acronis Backup Standard; Acronis Backup Advanced; Acronis true image; Acronis Access; Acronis Access Advanced; Acronis Access Connect.

Chi tiết
Arcserve backup
Arcserve backup

Dừng lãng phí thời gian sàng lọc thông qua dữ liệu với báo cáo quản lý tài nguyên lưu trữ và quản lý tập trung (SRM) tập trung. Theo dõi trạng thái của tất cả các hoạt động sao lưu, tìm các nút mất nhiều thời gian nhất, xác định vị trí dữ liệu được sao lưu và theo dõi việc sử dụng ổ đĩa, ổ đĩa và bộ nhớ trên mỗi máy chủ sản xuất

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.