• (028) 3822 0590, 3829 2399
IMOLD For SolidWorks
IMOLD For SolidWorks

IMOLD For SolidWorks - công nghệ đột phá chạy trên nền tảng SolidWorks, cung cấp công cụ thiết kế khuôn mạnh mẽ nhất hiện nay. Với IMOLD, người thiết kế khuôn có thể dễ dàng tạo ra thiết kế sơ bộ và thành phẩm với tốc độ đáng kinh ngạc và chức năng xem trước đảm bảo bạn sẽ hoàn thành nó ngay lần đầu tiên. Với các công cụ tự động và tương tác cho các tính năng như tạo dòng ngăn tự động, tách bề mặt lõi / khoang và phát triển lõi bên, IMOLD cung cấp một số năng mà các hệ thống thiết kế khuôn khác không nhận ra.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.