• (028) 3822 0590, 3829 2399
QUY TRÌNH QUẢN LÝ USER - ASSIGN LICENSE AUTODESK (Cập nhật 12/2023)
21/12 2023

Admin:

Bước 1: Sau khi đã nhận license từ Autodesk, tiến hành kiểm tra mailbox của Email đã đăng kí mua phần mềm:

Tân Đức - Autodesk

Bước 2: Tiến hành Click Link Sign in (hoặc Create Account) có trong mail để tiến hành Sign in/hoặc đăng ký tài khoản vào Portal manage.autodesk.com

Tân Đức - Autodesk

Bước 3: Sau khi đăng ký/ đăng nhập --> Portal manage.autodesk.com có giao diện như sau:

Tân Đức - Autodesk

Click "Subscription and Contracts" để kiểm tra các hợp đồng sản phẩm đã mua, kiểm tra Contracts mới mua đó nằm ở Team nào.Tân Đức - Autodesk

Bước 4:  Chia Team (Bạn có thể tham khảo thêm về lợi ích của việc chia Team ở https://tdt-tanduc.com/tin-chi-tiet/quan-ly-tai-khoan-danh-cho-quan-tri-vien-autodesk-loi-ich-cua-viec-quan-ly-nhom-team)

    1.    Di chuyển đến User Management > By User hoặc By Product.
    2.    Click vào biểu tượng hình bánh răng để mở Team settings.

Tân Đức - Autodesk

3.    Trong thẻ Actions menu, chọn Create Team.
4.    Đặt tên Team sau đó click Create Team.

Tân Đức - Autodesk

Bước 5:  Vào Team mới tạo -> Di chuyển Contracts mới mua vào Team mới

Tân Đức - Autodesk

Chọn Team đang chứa contract mình đang muốn move. --> Sau đó click chọn "Select".

Tân Đức - Autodesk

Một bảng thông báo mới sẽ xuất hiện các bạn click Submit.

Tân Đức - Autodesk

Cuối cùng các bạn Click Done sẽ hoàn thành việc move contract.

Tân Đức - Autodesk

Bước 6:  Invite Users tương ứng số seats của Contracts có trong Team (Ví dụ Contract A có 20 seats Autocad sẽ Invite 20 users)

Tân Đức - Autodesk

Điền thông tin User sau đó click "Send invite"

Tân Đức - Autodesk

Sau khi Invite xong, tiến hành Refesh lại Website để trang web manage.autodesk.com cập nhật
Lưu ý: Nếu user chưa từng tạo tài khoản Autodesk thì sẽ nhận được mail của Autodesk yêu cầu tạo tài khoản trên manage.autodesk.com.
Nếu user đã có tài khoản Autodesk (manage.autodesk.com) rồi thì tiến hành đăng nhập tài khoản. Autodesk sẽ không gửi email mời tạo tài khoản.

Bước 7: Assign Products cho user
Click vào tên user vừa mới Invite sau khi refesh Website

Tân Đức - Autodesk

Lựa chọn sản phẩm (Contracts) --> Click "Assign"

Tân Đức - Autodesk

Hình ảnh sau khi Assign:

Tân Đức - Autodesk

User:
Bước 1:   Sau khi được Admin Invite + Assign Products, User đăng nhập manage.autodesk.com, giao diện như sau:

Tân Đức - Autodesk

Bước 2: Truy cập mục "All Products and Services" tiến hành chọn sản phẩm, phiên bản (hiện nay Autodesk hỗ trợ 4 đời), ngôn ngữ và Cài đặt sản phẩm.

Tân Đức - Autodesk

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, tiến hành mở Autodesk Access ở trên máy tính và mở sản phẩm rồi đăng nhập tài khoản để kích hoạt license.

Tân Đức - Autodesk

Tân Đức - Autodesk

Bước 4:  Kiểm tra License trên phần mềm, ngày hết hạn phần mềm
    Khởi động phần mềm -> Truy cập Manage License… ở góc phải bên trên

Tân Đức - Autodesk

TD&T Tân Đức

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.