• (028) 3822 0590, 3829 2399
HƯỚNG DẪN MOVE CONTRACT AUTODESK QUA 1 TEAM MỚI
26/10 2023

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

Bước 1:
•    Đầu tiên các bạn phải xác định contract cần move đang ở team nào bằng cách đăng nhập tài khoản Admin mua hàng vào trang portal Autodesk: manage.autodesk.com.

•    Click vào mục Subcription and Contracts ở đây mình sẽ ví dụ duy chuyển 2 seats Autocad LT đang nằm trong Team Khach Hang TT qua 1 team mới.

Bước 2:
•    Click vào mục By User chọn Team mình mong muốn chuyển contract đến (1). Ở đây mình sẽ chọn Team: Demo Chia Team đã tạo trước đó.

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

•    Tiếp tục chọn vào phần setting trên hình (2) click chọn Move Subcription to this Team.

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

Bước 3:
•    Chọn Team đang chứa contract mình đang muốn move. Ở bước 1 do mình đã xác định trước mình sẽ move 2 seats Autocad LT thuộc team Khach Hang TT nên mình sẽ chọn Team Khach Hang TT như hình (1).

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

•    Sau đó click chọn Select.
•    Một bảng thông báo mới sẽ xuất hiện các bạn click Submit.

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

•    Cuối cùng các bạn Click Done sẽ hoàn thành việc move contract.

huong-dan-move-contract-autodesk-qua-team-moi

•    Sau khi move xong để kiểm tra lại các bạn sẽ quay lại bước 1 xem contract đã thuộc Team mình mong muốn chưa.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này.


Nguồn TD&T

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.