• (028) 3822 0590, 3829 2399
Cập nhật phần mềm Autodesk của bạn
05/10 2023

Bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới, cập nhật phần mềm đã cài đặt hoặc tải xuống các bản sửa lỗi từ Tài khoản Autodesk.

Cập nhật sản phẩm Autodesk

Autodesk phát hành bản cập nhật phần mềm định kỳ. Chúng có sẵn thông qua Tài khoản Autodesk hoặc Autodesk Access (chỉ dành cho Windows).

Cập nhật từ tài khoản Autodesk

Phương pháp này hiển thị cho bạn tất cả các bản cập nhật có sẵn cho tất cả các sản phẩm có sẵn.
Ngoài ra, nếu bạn muốn tải xuống các bản cập nhật ưu tiên cho một sản phẩm, hãy tìm sản phẩm của bạn trong Tất cả sản phẩm và dịch vụ và nhấp vào Xem chi tiết.

Tải xuống các bản cập nhật từ Tài khoản Autodesk:
1.    Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại manage.autodesk.com
2.    Trong trang Products and Services > Product Updates, hãy chọn Release date, các bản cập nhật được phát hành trong thời gian quy định sẽ được liệt kê.

3. Để giới hạn số lượng mục hiển thị trong danh sách, hãy nhập cụm từ Search. Các cập nhật có tên phù hợp được liệt kê.

4. Tìm bản cập nhật bạn muốn và nhấp vào Download. Bạn cũng có thể chọn nhiều bản cập nhật và nhấp vào Download

Người dùng có thể sử dụng bộ lọc Filter để tìm kiếm nhanh chóng:

Cập nhật từ Autodesk Access (chỉ dành cho Windows)
Autodesk Access giúp bạn thông báo về các bản cập nhật sản phẩm khi chúng có sẵn.
1.    Xem các bản cập nhật sản phẩm tự động có sẵn trong Access.
2.    Chọn và cài đặt các bản cập nhật bạn muốn.

Cài đặt phiên bản mới

Phiên bản sản phẩm là các phiên bản chính như AutoCAD 2024 hoặc Revit 2023.

Bạn nhận được phiên bản phần mềm mới nhất khi Autodesk phát hành phiên bản mới trong thời hạn subscription. Bạn cũng có quyền truy cập vào các phiên bản trước sẵn có.

Truy cập manage.autodesk.com, trong trang Products and Services > All Products and Services. Lựa chọn phiên bản cần cài đặt.

Các phiên bản sản phẩm độc lập với nhau và bạn có thể cài đặt chúng cùng lúc trên một thiết bị. Bạn có thể cài đặt và chạy phiên bản mới mà không cần gỡ cài đặt phiên bản cũ.

Nguồn: Autodesk

 

 

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.