• (028) 3822 0590, 3829 2399
Phần mềm PTC Creo Parametric
Phần mềm PTC Creo Parametric

Creo Parametric là phần mềm tích hợp mạnh của hãng PTC: Technology Platforms and Solutions to Unlock the Value of the IoT, gồm: thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn, lập trình gia công, thiết kế sản phẩm.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.