Xem giỏ hàng (0 sản phẩm)
Thông tin cần biết
Trang chủ > Thông tin cần biết
Cấp phép IBM Lotus Notes và Domino


Phần mềm IBM Lotus Notes và IBM Lotus Domino cung cấp các tính năng liên kết cấp doanh nghiệp cho hàng loạt sử dụng và các ứng dụng. Nó có thể được triển khai như một cơ sở hạ tầng e-mail và lên kế hoạch chính của doanh nghiệp, như một nền ứng dụng tuỳ biến, hoặc cả hai. Quy mô sử dụng mở rộng này cũng tạo ra nhiều tình huống triển khai khác nhau. Phương thức cấp giấy phép cho Notes và Domino hỗ trợ tất cả các tình huống này theo những cách thức tạo điều kiện dễ dàng cho việc mua và triển khai.

 

IBM đưa ra ba cách cấp phép sử dụng phần mềm IBM Lotus Notes và Domino nhằm phù hợp với tuỳ chọn mua của bạn và cho phép bạn chi trả cho những chức năng và tính linh hoạt mà bạn cần.

 

Cấp giấy phép máy trạm và máy chủ

Mua các giấy phép máy chủ Domino đơn lẻ cho mỗi đơn vị của bộ xử lý trong thiết bị của bạn cộng với Giấy phép Truy cập Máy trạm cho mỗi người sử dụng. Có nhiều tuỳ chọn khác nhau cho cả máy trạm và máy chủ, tuỳ thuộc vào cấp độ các chức năng mà bạn cần (chỉ có ứng dụng truyền tin hay cả ứng dụng truyền tin và ứng dụng liên kết).

 

Cấp giấy phép theo người sử dụng

Chi trả cho mỗi người sử dụng trên cơ sở tổng số người dùng của bạn. Tuỳ chọn này có trong danh mục các lựa chọn gói - một số được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một số được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn. Với các lựa chọn này, bạn có quyền triển khai bao nhiêu máy chủ Domino đặc thù mà bạn muốn, và mỗi người sử dụng có quyền dùng bất kỳ loại máy trạm cụ thể nào.

 

Cấp giấy phép theo đơn vị bộ xử lý (chỉ cho các ứng dụng)

Chi trả cho mỗi đơn vị bộ xử lý để truy cập các ứng dụng không có thư điện tử bởi số người không giới hạn, bên trong hay bên ngoài công ty, sử dụng một trình duyệt web hay một máy trạm Lotus Notes được cấp phép riêng. Có hai lựa chọn được định giá theo cách thức này - một lựa chọn được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một lựa chọn được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn hơn.

 

Lưu ý: Các quy định về việc sử dụng phần mềm Notes và Domino được trình bày trong giấy phép phần mềm được áp dụng. Xem http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/seach để có thêm thông tin.
Tin khác
Các câu hỏi thường gặp về cấp phép IBM Lotus Domino Server Trao đổi banner cùng phát triển ORACLE LICENSING RED HAT LICENSING IBM LICENSING CA LICENSING AUTODESK LICENSING SYMANTEC LICENSING

Chân thành cảm ơn quý khách hàng