Xem giỏ hàng (0 sản phẩm)
Thông tin cần biết
Trang chủ > Thông tin cần biết
Các câu hỏi thường gặp về cấp phép IBM Lotus Domino Server


H. IBM Lotus Domino là gì?

Đ. IBM Lotus Domino là một phần mềm máy chủ cung cấp các tính năng liên kết cấp doanh nghiệp cho hàng loạt sử dụng và các ứng dụng. Domino có thể được triển khai như một cơ sở hạ tầng e-mail và lên kế hoạch chính của doanh nghiệp, như một nền ứng dụng tuỳ biến, hoặc cả hai.

 

H. Điểm khác nhau giữa IBM Lotus Domino và IBM Lotus Notes là gì?

Đ. IBM Lotus Domino là phần mềm máy chủ hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau, có được qua nhiều lựa chọn và tuỳ chọn cấp phép khác nhau. IBM Lotus Notes là phần mềm máy trạm cung cấp cho một người sử dụng riêng lẻ một môi trường liên kết tích hợp. Lotus Notes là một trong một vài tuỳ chọn máy trạm cho những người sử dụng tiếp cận các tính năng truyền tin và liên kết của phần mềm máy chủ Lotus Domino.

 

H. IBM Lotus Domino Express là gì?

Đ. IBM Lotus Domino Express là một bộ những lựa chọn truyền tin và liên kết của IBM cho những công ty có tối đa 1.000 nhân viên mua, triển khai và sử dụng những chức năng Lotus Domino phù hợp nhất với nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các lựa chọn Domino Express được đóng gói và định giá nhằm cung cấp các chức năng với chi phí hợp lý, thủ tục cấp phép đơn giản và giảm bớt các yêu cầu quản trị. Các giới hạn cấp phép loại bỏ các yếu tố và thuộc tính Domino được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn. Ngược lại, những chức năng của Lotus Domino Server và thành phần máy chủ của lựa chọn Lotus Domino Express là như nhau.

 

H. Các loại giấy phép Lotus Domino và Lotus Domino Express là gì?

Đ. Có ba loại giấy phép Lotus Domino Server cho các tổ chức ở mọi quy mô: IBM Lotus Domino Messaging Server (chỉ có truyền tin), IBM Lotus Domino Utility Server (chỉ có ứng dụng), và IBM Lotus Domino Enterprise Server (cả truyền tin và ứng dụng).

 

Có ba lựa chọn IBM Lotus Domino Express cho các công ty có 1.000 nhân viên hoặc ít hơn: IBM Lotus Domino Messaging Express (chỉ có truyền tin, cấp giấy phép theo người sử dụng), IBM Lotus Domino Utility Server Express (chỉ có ứng dụng), và IBM Lotus Domino Collaboration Express (truyền tin và ứng dụng, cấp giấy phép theo người sử dụng).

 

H. Một giấy phép IBM Lotus Domino Messaging Server gồm những gì?

Đ. Domino Messaging Server gồm những tính năng sau, được thiết kế cho những công ty chỉ cần chương trình thư điện tử.

 • Truyền tin, lịch và lên kế hoạch
 • Các chức năng quản lý thông tin cá nhân (PIM), ví dụ danh bạ cá nhân
 • Cơ sở dữ liệu thảo luận, cơ sở dữ liệu tham khảo
 • Phân mảng Domino (chức năng cho phép chạy nhiều hơn một chương trình Domino trên cùng một máy và sử dụng cùng một mã Domino)

 

H. Một giấy phép IBM Lotus Domino Enterprise Server gồm những gì?

Đ. Domino Enterprise Server gồm những tính năng sau, được thiết kế nhằm tăng hiệu quả khoản đầu tư nhờ những lợi ích kinh doanh của các ứng dụng Domino, và được thiết kế cho những môi trường đòi hỏi tính sẵn sàng cao.

 • Truyền tin, lịch và lên kế hoạch, các chức năng PIM (danh bạ), cơ sở dữ liệu thảo luận, cơ sở dữ liệu tham khảo
 • Truy cập các ứng dụng liên kết được phát triển bởi IBM Lotus Domino Designer (một sản phẩm riêng) hoặc bởi một đối tác kinh doanh của IBM
 • Truy cập có xác nhận* đòi hỏi người dùng phải có giấy phép truy cập máy trạm (CAL)
 • Với những truy cập vô danh thì không cần CAL
 • Phân mảng Domino (chức năng cho phép chạy nhiều hơn một chương trình Domino trên cùng một máy và sử dụng cùng một mã Domino)
 • Nhóm thiết bị Domino nhằm sửa lỗi và cân bằng khối lượng công việc
 • Quyền sử dụng hạn chế đối với IBM WebSphere Application Server

 

*Việc xác nhận xảy ra khi ứng dụng đòi hỏi tính hiệu lực của tên người dùng, và người dùng được đăng ký trong Domino Directory.

 

H. Một giấy phép IBM Lotus Domino Utility Server gồm những gì?

Đ. Domino Utility Server gồm những tính năng sau, được thiết kế cho những ứng dụng liên kết khi số người sử dụng lớn hoặc khó xác định (ví dụ, một ứng dụng web cho khách hàng tự phục vụ).

 • Truy cập các ứng dụng liên kết không có thư điện tử
 • Không cho phép sử dụng các tệp tin thư điện tử cá nhân
 • Không đòi hỏi giấy phép truy cập máy trạm cho việc truy cập vào các ứng dụng không có thư điện tử qua trình duyệt web, ngay cả khi có yêu cầu xác nhận người sử dụng
 • Cho phép truy cập từ một máy trạm Lotus Notes, nhưng phần mềm Notes và giấy phép truy cập máy trạm phải được mua riêng
 • Phân mảng Domino (chức năng cho phép chạy nhiều hơn một chương trình Domino trên cùng một máy và sử dụng cùng một mã Domino)
 • Nhóm thiết bị Domino nhằm sửa lỗi và cân bằng khối lượng công việc
 • Quyền sử dụng hạn chế đối với IBM WebSphere Application Server

 

H. Lotus Domino Utility Server Express khác gì với Lotus Domino Utility Server?

Đ. Domino Utility Server Express chỉ dành cho các công ty có từ 1.000 nhân viên trở xuống, và bị giới hạn ở mức tối đa là 4 bộ xử lý cho mỗi công ty. Domino Utility Server Express loại bỏ một số tính năng của Domini Utility Server được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn hơn. Các giới hạn cấp phép gồm có:

 • Không được sử dụng trên nền IBM eServer zSeries (Linux hay zOS)
 • Không có giấy phép kèm theo cho IBM WebSphere Application Server

 

H. Các tuỳ chọn Domino Server khác nhau như thế nào?

Bảng dưới đây mô tả khái quát về các tuỳ chọn máy chủ.

 

 

Thư điện tử

Các ứng dụng tuỳ biến – có xác nhận

Các ứng dụng tuỳ biến – vô danh

Phân mảng / nhóm thiết bị Domino

Messaging Server

Có với CAL

Không

Không

Phân mảng - có

Nhóm thiết bị - không

Enterprise Server

Có với CAL

Có với CAL

Có với trình duyệt (không cần CAL)

Utility Server

Không

Có với trình duyệt (không cần CAL) hoặc Lotus Notes (với CAL)

Có với trình duyệt (không cần CAL) hoặc Lotus Notes (với CAL)

 

H. Tôi có phần mềm Domino được cài đặt trên những máy chỉ được dùng cho mục đích sao lưu khẩn cấp. Tôi có cần giấy phép cho mỗi đơn vị bộ xử lý trên các máy đó hay không?

Đ. Nếu phần mềm Domino được cài đặt trên một máy chỉ sử dụng cho mục đích sao lưu khẩn cấp và hoặc (1) chưa được khởi động (sao lưu lạnh) hoặc (2) đã khởi động nhưng đang trong thời gian nghỉ (sao lưu nóng) và không thực hiện bất kỳ loại công việc nào, thì không cần trả phí giấy phép. Lưu ý rằng những khoảng thời gian chết phần cứng theo kế hoạch, chẳng hạn bảo trì phòng ngừa, cài đặt nâng cấp, hoặc chuyển đổi sang máy có sức chứa lớn hơn trong những giai đoạn cao điểm, không được coi là sao lưu.

 

Sau đây là ví dụ về các tình huống (chưa phải là danh sách đầy đủ) mà phần mềm được coi là “thực hiện công việc” và đòi hỏi giấy phép Domino Server:

 • Lên cấu hình sẵn sàng cao (ví dụ, nhóm thiết bị hay tái tạo), ngay cả khi máy chủ không được truy cập bởi người sử dụng
 • Phát triển, duy trì hay kiểm tra chương trình

 

H. Tôi cần loại giấy phép máy chủ Domino nào cho một trang web trên nền Domino?

Đ. Domino Enterprise Server và Domino Utility Server đều hỗ trợ truy cập vô danh tới các ứng dụng. Nếu ứng dụng đòi hỏi sự xác nhận thì Domino Enterprise Server hỗ trợ truy cập bởi những người dùng có các giấy phép truy cập máy trạm (CALs) cho Notes for Collaboration hoặc Domino Web Access for Collaboration. Việc xác nhận xảy ra khi ứng dụng đòi hỏi tính hiệu lực của tên người dùng, và người dùng được đăng ký trong Domino Directory.

 

Domino Utility Server hỗ trợ truy cập không hạn chế tới các ứng dụng không có thư điện tử bởi những người sử dụng trình duyệt web, bất kể việc ứng dụng có đòi hỏi sự xác nhận hay không. Cho phép truy cập từ một máy trạm Lotus Notes, nhưng đòi hỏi Notes for Collaboration CAL phải được mua riêng.

 

H. Công ty của tôi có được quyền sử dụng Domino Utility Server để cung cấp dịch vụ máy chủ ứng dụng cho các công ty khác không?

Đ. Có, với phần bổ sung giấy phép xSP hợp lệ. Như một sự lựa chọn, các công ty khác có thể mua các giấy phép Domino Utility Server của riêng họ bằng với số đơn vị bộ xử lý trên máy mà bạn sẽ triển khai phần mềm. Việc một công ty mua giấy phép Domino sau đó cấp giấy phép phụ là không được phép. Mỗi công ty phải có giấy phép của riêng mình.

 

H. Tôi đã triển khai Domino Messaging Server. Tôi có thể thêm quyền cho các ứng dụng như thế nào?

Đ. Bạn có thể nâng giấy phép Domino Messaging Server của bạn lên Domino Enterprise Server, và nâng các giấy phép máy trạm chỉ truyền tin của bạn lên giấy phép liên kết. IBM cung cấp mã sản phẩm nâng cấp nội bộ, khiến cho việc này trở nên dễ dàng và tiết kiệm. Giá nâng cấp thấp hơn phần chênh lệch giữa giá hiện tại của giấy phép đang có và giá của giấy phép mới.

 

Tuỳ chọn và ngoài ra, bạn có thể xem xét việc bổ sung các giấy phép Domino Utility Server nếu bạn muốn mở rộng phạm vi tiếp cận có xác nhận đến các ứng dụng không có thư điện tử cho những người sử dụng trình duyệt web (trong công ty, ngoài công ty hoặc cả hai) – mà không cần thêm các giấy phép truy cập máy trạm. Nếu những người dùng hiện tại của bạn muốn truy cập các ứng dụng bằng phần mềm máy trạm Notes của họ thay vì dùng trình duyệt web, họ cần nâng cấp giấy phép truy cập máy trạm của họ lên Notes for Collaboration.

 

H. Nếu tôi bổ sung Domino Utility Server, tôi có cần cài một bản sao mã Domino khác trên một máy khác hay không?

Đ. Bạn được phép triển khai nhiều dạng máy chủ trên cùng một phần cứng, chỉ cần thiết bị hiện tại của bạn có đủ sức chứa để hỗ trợ số người dùng mong muốn trong môi trường mới có bổ sung các ứng dụng không có thư điện tử. Bạn có thể mua nhiều hơn một loại giấy phép cho cùng một phần cứng và cùng một mã. Những chức năng mà bạn được phép sử dụng và các quyền bạn có được xác định bởi loại giấy phép hoặc sự kết hợp các loại giấy phép mà bạn mua.

 

H. Tôi đã triển khai Domino Messaging Server. Tôi có thể bổ sung quyền để sử dụng chức năng nhóm thiết bị như thế nào?

Đ. Bạn có thể nâng cấp các giấy phép Domino Messaging Server của bạn lên Domino Enterprise Server. Xin lưu ý rằng đây là tuỳ chọn nâng cấp duy nhất cho các giấy phép Domino License.

 

H. Tôi cần giấy phép Domino Server nào cho máy chủ trung gian, máy chủ quản trị hay cổng? Các thiết bị này không chạy các chương trình thư điện tử hay các ứng dụng liên kết.

Đ. Trong những trường hợp thiết bị chỉ thực hiện chức năng quản trị thì các giấy phép Domino Messaging Server là đủ. Nhưng nếu bạn cần hỗ trợ nhóm thiết bị thì bạn sẽ cần Domino Enterprise Server. Trong cả hai trường hợp, bạn đều cần giấy phép cho mỗi đơn vị bộ xử lý trong thiết bị của bạn.

 

Lưu ý: Các quy định về việc sử dụng phần mềm Notes và Domino được trình bày trong giấy phép phần mềm được áp dụng. Xin xem http://www.ibm.com/software/sla/sladb/nsf/seach để có thêm thông tin.
Tin khác
Trao đổi banner cùng phát triển ORACLE LICENSING RED HAT LICENSING IBM LICENSING CA LICENSING AUTODESK LICENSING SYMANTEC LICENSING

Chân thành cảm ơn quý khách hàng